AIDA-Amateur Israel Dance Association
מציגה:
הזמנה לתחרות ארצית
Mr & Miss
Latin
תאריך 15 במאי 2010                                                                                                 
כתובת היכל הספורט העירוני, דרך יצחק רבין, מול ביה"ס אורט, עפולה
מארגנים מועדון "SANTAKA" חבר ב-AIDA, סאולוס ולינה גרינביץ', טל' 0547975221, 04-6543040, אימייל- santaka@rambler.ru 
כללי התחרות בהתאם לתנאים וחוקים של AIDA  הפרסים לזוכים מדליות ופרסים
הרשמת משתתפים עד 13במאי 2010 באמצעות טלפקס 03-9507416 או במייל    borisp66@013.net
כרטיס כניסה למשתתפים ומלווים -40 ₪.

תוכנית: ( תחרות ארצית)   רישום זוגות וחימום: 13.30   תחילת התחרות: 14.30

מס"ד קבוצת גיל דרגה
1.    6-9 “F”, “E”

2.    10-11
“F”, “E”, “D”
3.    12-13
4.    14-15
5.      12-1516-18 , ST,LT
6.    +16 “F”, ”E” , “D”,
“ST, “LT”
7.    SENIOR “F”
8.    PRO LT
9.    6-11 Mr & Miss
CHA CHA CHA
10.    12-15 Mr & Miss
SAMBA
11.    16+ Mr & Miss
RUMBA
*** מאמנים, שימו לב! לכל זוג ניתן להתחרות בקטגוריה אחת בלבד פרט לתחרות מיסטר ומיס צ'ה צ'ה/סמבה/רומבה.
       זוג אשר ירשם ב2 קטגוריות, יתחרה ברמת גיל או בדרגת ריקוד הגבוהה מבין השתיים.

סאולוס    ולינה      גרינביץ'
SANTAKA  מנהלי מועדון