לכבוד:

מנהלי מנהלי מועדונים

חברי ההתאחדות הישראלית לספורט הריקוד

הנדון: הזמנה לתחרות ארצית

הנכם מוזמנים לתחרות ארצית, אשר תתקיים בתאריך 04/12/2010 , יום שבת,

באולם ספורט על שם אבישי, רחוב יגאל אלון 1 ,מאחורי אשכול פיס, קריית מוצקין.

חלק א` – תחרות פנימית
רשום רקדנים בשעה:10:00, תחילת התחרות בשעה 11:00

4-5                               תחרות קבוצתית

6 -7                               תחרות קבוצתית                                               

6-9 H, F

10-11 H, F

12-13 H, F

H,Fבנות נשפטות בלי בני זוג

H,Fבת +בת לכל הגילאיםחלק ב` – תחרות ארצית

רשום זוגות בשעה:15:30, תחילת התחרות בשעה 17:00 

6-9 H, F, E

10-11 H, F, E; D

12-13  H; F, E, D; ST;LA

14-15 F, E, D; ST; LA

16+ F, E, D, LA, ST                     

מחיר כרטיס כניסה לצופים – 50 ₪, מחיר כרטיס למשתתפים – 50 ₪.

·  שימו לב: בנות חייבות להשתמש במגיני עקבים.

אבקשכם לאשר את השתתפותכם בתחרות ולשלוח את רשימות זוגות המשתתפים, באנגלית בטופס אקסל לפי בקשת ועדת חישוב,  למארגנת פאינה רויזמן עד התאריך   30/11/2010 בדואר אלקטרוני:   fannyk@013.net.il

      בכבוד רב,

                                                                        פאינה רויזמן

                                                     מנהלת מועדון  "OSCAR"