AIDA-Amateur Israel Dance Association

TOP DANCE CLUB

מזמנים לתחרות הארצית  :גביע AIDA לריקודים לטינו-אמריקאיים  2011 (16+)

תאריך 19 במרץ2010                                                                                                 
כתובת היכל הספורט "קציר, יצחק רבין 20 , חולון
מארגנים מועדון "טופ דאנס קלאב" חבר ב-AIDA, לב/אלכסיי, טל' 0544679080, 0547989938, leva.vai@gmail.com
כללי התחרות בהתאם לתנאים וחוקים של AIDA  הפרסים לזוכים מדליות ופרסים
הרשמת משתתפים עד 13במרץ 2010 באמצעות טלפקס 03-9507416 או במייל    borisp66@013.net
כרטיס כניסה למשתתפים ומלווים -45 ₪. כרטיס כניסה לקהל הרחב - 85 ₪
למשתתפים ומלווים של חלק בוקר וצהרים תוספת 10 ₪ לכרטיס לחלק ערב.

תוכנית בוקר: -(תחרות פנימית)   רישום זוגות וחימום: 9:00   תחילת התחרות: 10:30

F 6-9 10-11 12-15 בנות בודדות W'Q'Ch'S
H 6-9 10-11 12-15 בת-בת Ch:W
F 6-9  10-11 12-15 ,  בת-בת W'Q'Ch'S
H 6-9 10-11 12-15 בנות בודדות Ch:W
H 6-9 10-11 12-13 זוגות Ch:W
F 6-9 10-11 12-13    W'Q'Ch'S

תוכנית צוהריים: - ( תחרות ארצית)   רישום זוגות וחימום: 12:30   תחילת התחרות: 14:00

F 14-15    W'Q'Ch'S
E 6-9 10-11 12-13 14-15 16+ St – W'T'Q   Lt-Ch'S'J
D 10-11 12-13 14-15 16+ St – W'T'Q'V.W   Lt-Ch'S'R'J
Lt 12-15 Lt- Ch'S'R'Pd'J
St 16+ St – W'T'Q'V.W   
Lt 16-18 Lt- Ch'S'R'Pd'J

תוכנית ערב: -תחרות ארצית רישום זוגות וחימום: 18.00 תחילת התחרות: 20.00

Lt 16+ גביע Ch'S'R'Pd'J
St 12-15 W'T'S-F'Q'V.W
Prof Lt Ch'S'R'Pd'J